среда, 25 мая 2016 г.

Projekotwanie sztachetki z Winylu na ogrodzenie i bramkę ze sztachet nie zada pozwolenia na to ani zawiadamiania tego faktu gminie oprócz kilku przypadków.

Projekotwanie ogrodzenie z plastyku na ogrodzenie i furtkę ze sztachetek nie potrzebuje pozwolenia na budowę ani sygnalizowania tego faktu starostwu powiatowemu nie licząc kilku przypadków.

Ploty plastikowe na ogrodzenie i bramę ogrodzeniowa nie przekraczające poziomu 2,2 m budowane pomiędzy dwoma sąsiednimi działkami nie zadają żadnych formalności formalnych. Tyczy się to także ogrodzeń prowizorycznych ochraniających plac budowy.

    Zgłoszenia wymaga:
  1. budowa ogrodzenia od strony ulicy, torów kolejowych i innych miejsc publicznych (nie tyczy się to ogrodzeń w sąsiedztwie dróg prywatnych i wewnętrznych nie będących drogami powszechnymi)
  2. stawianie płotu przekraczającego 2,2 m wysokości bez względu na umiejscowienie ogrodzenia.
  3. Zgłoszenia budowy ogrodzenia PCV na plot i bramkę ze sztachetekdokonuje się w miejscowym starostwie powiatowym czy tez urzędzie miasta.
  4. Zgłoszenie zamiaru budowy płotu winno określać gatunek ogrodzenia, metodę wykonania jego montażu oraz planowany dzień rozpoczęcia budowy.
  5. Oprócz zgłoszenia powinno się dołączyć oświadczenie o prawie do zarządzania posiadłością w zamiarach budowlanych oraz jeśli jest to potrzebne przez starostwo rysunek ogrodzenia.

Nieraz do stawiania plot plastykowe na ogrodzenie i furtkę sztachetowa wymagane są ponadprogramowe uzgodnienia tj. np. aprobata administratora drogi na lokalizacje wjazdu.

Konstrukcje płotu można rozpocząć po 30 dobach od chwili zgłoszenia zamiaru jego budowy, o ile starostwo nie wniesie przedtem sprzeciwu. Sprzeciw może być w sytuacji, kiedy planowane ogrodzenia plastykowe na plot i bramę ogrodzeniowa jest niezgodne z uzgodnieniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego np. może być w pasku drogowym planowanej szosy. W sytuacji kiedy projektowane plot z plastiku na ogrodzenie i furtkę ogrodzeniowaprawdopodobnie może grozić bezpieczeństwu ludzi ewentualnie mienia, np. przez redukowanie widoczności, konstrukcja takiego ogrodzenia może potrzebować załatwienia pozwolenia na jego budowę. Zgłoszenie zamysłu konstrukcji płotu jest ważne przez czas dwóch lat. Brak przystąpienia do robót przez ów czas skutkuje unieważnieniem zgłoszenia a także w przypadku ochoty postawienia ogrodzenia potrzebne staje się ponowne zgłoszenie tego faktu.

Комментариев нет:

Отправить комментарий